Zeeuwse Boeken

Boeken die verschenen zijn bij Uitgeverij De Groote Roeibaerse:


Anke Ligteringen – Theo Spinnewijn: Zeeland land van wind, licht en water 
Mei  2009 - isbn:  9789076815282  (i.s.m. uitgeverij  De Koperen Tuin uit Goes)
In 10 hoofdstukken en plm. 270 foto’s geeft dit prachtige boek een schets van de charme, de schoonheid en de veelzijdigheid van de meest waterrijke provincie van Nederland, waarbij de tekst immer in dienst staat van de foto.  Een aanwinst voor iedere Zeeuwse boekenkast en door de vertaling van de teksten in zowel Duits als Engels ook een onuitwisbare herinnering voor iedereen uit binnen- en buitenland die Zeeland bezoekt.AWN, afd. Zeeland: Verdronken land Oud-Rilland 2004-2008 
November 2008 - isbn: 9789081135665

Een uitgave in opdracht van de Gemeente Reimerswaal over het project “Oud Rilland”,  samengesteld door diverse medewerkers van de Werkgroep AWN, afd. Zeeland.

Dieuwke Parlevliet – Jaap Verseput: Volkstuin op Zee
Juni 2008 - isbn:  9789081135658

Een fotografisch verhaal vertelt door Dieuwke Parlevliet over een nieuwe picknickplaats in de Oosterschelde. De plek is gelegen bij dijkpaal 277 en gedurende 5 jaar vrij toegankelijk. Meer informatie (ook over waterstanden) op
www.picknickeiland.nl.

Maartje Stuut-Deurloo: “Ondanks Alles” 
1e Druk oktober 2007,  2e druk november 2007 - isbn: 9789081135634

Herinneringen van Bram Slaager, een inmiddels 93-jarige Zeeuwse paardenknecht, opgetekend door Maartje Stuut-Deurloo,  die in dit boek een interessante kijk geeft op het dorpsleven en het landleven in Zeeland vanaf het begin van de 20e eeuw tot aan de jaren vijftig.
Maartje Stuut-Deurloo: Overal waar ik keek was water
2e Druk  november 2007 - isbn: 9789081135641

Herinneringen aan de watersnoodramp van 1 februari 1953 waarin de schrijfster vertelt over de herinneringen en ervaringen van haar familie tijdens die afschuwelijke nacht die zij gezamenlijk op hun zolder in Oosterland hebben meegemaakt.Jan J.B. Kuipers: Beveland, hart van Zeeland! 
Oktober 2015 - isbn:  9789081135672
Noord- en Zuid-Beveland vormen gezamenlijk het hart van Zeeland. Met elkaar verbonden door de Zandkreekdam vormen ze samen een eenheid. Aan de hand van de historische inleiding en de ontwikkeling van beide Bevelanden geschreven door auteur Jan J.B.Kuipers, krijgt de lezer meer kennis van dit stukje Zeeland. Daarnaast zijn ook de bijdragen van een aantal bekende Bevelanders waarin zij hun meest geliefde locatie op Noord- of Zuid-Beveland prijsgeven een waardevolle aanvulling voor dit boek. Samen met de foto’s van een viertal fotografen uit de streek, ervaart de lezer in tekst en foto’s veel facetten van de schoonheid van het ‘Hart van Zeeland’. Het boek is uitgegeven in een gebonden editie en bevat 144 pagina’s.

Jan J.B. Kuipers m.m.v. Ad Tramper: Westerschelde, portret van een open zeearm 
Maart 2018 - isbn:  9789081135696
De tekst in dit boek werd geschreven door de auteur die al vele boeken over Zeeuwse onderwerpen op zijn naam heeft staan: Jan J.B. Kuipers uit Kattendijke. In dit boek werd hij bijgestaan door de stadsarchivaris van de gemeente Vlissingen die het hoofdstuk ‘Vesting Vlissingen’ voor zijn rekening nam. Net als in het boek over de Oosterschelde hebben de burgemeesters van in dit geval de gemeenten die aan de Westerschelde liggen een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek, evenals een aantal andere bekende Zeeuwen die op een of andere manier een binding hebben met de Westerschelde. Dit boek laat in woord en beeld zien hoe een klein stroompje, ontstaan uit een bron zich als de Schelde ( L'Escaut) een weg baant door het noorden van Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen om tenslotte bij Antwerpen over te gaan in die ruige zeearm; de Westerschelde. Het boek telt 192 pagina's, is rijkelijk geïllustreerd en geeft in een groot aantal onderwerpen aan hoe belangrijk deze ruige rivier, die bij de monding net voorbij Vlissingen een breedte heeft van bijna 8000 meter, voor Zeeland en voor de Belgische steden Antwerpen en Gent is. Prijs € 22,50.

Jan J.B. Ku isipers: Oosterschelde, portret van Nationaal Park 
Oktober 2016 - isbn:  9081135689
Het boek 'Oosterschelde, portret van een Nationaal Park' geeft een beeld van al het moois dat de Oosterschelde biedt. Naast de historische tekst van auteur Jan J.B. Kuipers staan in dit boek bijdragen van de burgemeesters van de gemeenten die zich rondom de Oosterschelde bevinden. Zij beschrijven het belang van de Oosterschelde voor hun gemeente en geven ook aan wat zij binnen hun gemeente de mooiste locatie aan de Oosterschelde vinden. In dit mooie gebonden boek is er verder veel aandacht voor de flora en fauna rondom de Oosterschelde, voor de steden en dorpen die zich aan de Oosterschelde bevinden en voor recreatie en toerisme. Natuurlijk komen ook de zilte zaligheden die zich in of rondom het water bevinden ter sprake waarbij de topkoks van restaurants die aan de Oosterschelde liggen ervoor gezorgd hebben dat u als enthousiaste thuiskok met een aantal mooie recepten aan de slag kunt. Het boek telt 192 pagina's en bevat meer dan 250 foto's. Prijs: € 21,50.